Интересува ме

Презареждане на страницата след щракане на ОК.

ЛУКОЙЛ в Република България

ПАО (Публично акционерно дружество) «ЛУКОЙЛ» е започнало дейност в Република България през 12 октомври 1999 година, след като стане притежател на контролен пакет акции «Нефтохим» АД, най-голямо по мощност нефтопреработващо предприятие на Балканския полуостров. Развивайки новите посоки в бизнеса и модернизирайки производството, ПАО «ЛУКОЙЛ» е инвестирало повече от 3 млрд дол. в икономика на България.

Най-мащабният инвестиционен проект по модернизация на нефтопреработващ завод извършена през 2012—2015 години. Компания е инвестирала значителни средства в строителство на Комплекс за преработка на тежки остатъци, което позволи да повиши конкурентоспособността на най-голямото българско предприятие. Това е най-големият инвестиционен проект в българската икономика през последните 10 години.

Мрежа на бензиностанции ЛУКОЙЛ е една от лидерите на българския пазар на горива. За високото качество на предлагани продукти и услуги, през 2014-та година мрежа ЛУКОЙЛ е избрана от потребители като най-добрата мрежа по качество в България в авторитетно международно изследване на потребителски мнения QUDAL — QUalityMeDAL.

От 2011 година ПАО «ЛУКОЙЛ» също инвестира във възобновяема енергетика на територия на България. Фотоволтаична централа (ФВЦ) в околностите на българския град Бургас е първият реализиран проект на Компания в областта на алтернативна енергетика.

Днес предприятия от Групата «ЛУКОЙЛ» са водещи компании в икономика на България: абсолютен лидер в бизнес класация «България ТОП-100», «Най-голямата компания според приходите от продажби». Компаниите заемат предните позиции в класация ТОП-500 на най-голямите компании в Централна и Източна Европа с тенденция за съхранение на лидерски си позиции.

Присутствие Компании

Дъщерно предприятие
Дейност
«ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» АДПермКрай_иконка_Нефтепереработка.jpg     Нефтопреработване, нефтохимия
«ЛУКОЙЛ Енергия и Газ България ЕООД»01_power.jpg    Енергетика
«ЛУКОЙЛ-БЪЛГАРИЯ БУНКЕР» ЕООДПермКрай_иконка_Сбыт-нефтепродуктов.jpg    Продажба
ЛУКОЙЛ Ейвиейшън България ЕООД    Продажба
«ЛУКОЙЛ БЪЛГАРИЯ» ЕООДПермКрай_иконка_Сбыт-нефтепродуктов.jpg    Продажба

ФОТОГАЛЕРИЯ

 

Опазването на околната среда е един от ключовите приоритети при изпълнението на дейностите на всички организации от Групата «ЛУКОЙЛ». Компания обръща голямо внимание на опазване на богата природа на България, нейния рекреационен и туристически потенциал.

Редовно провеждат се акции за озеленяване на територии и засаждане на дървета. От 2012 година Компания поддържа проект на Кметството на град Бургас «Велосипеден град», който създава в града удобна инфраструктура за велосипедисти. Проект позволява да намали емисии на СО2 и популяризира здравословния начин на живота.

Освен това Компания постоянно инвестира в модернизация на производствата с цел повишаване на енергийна ефективност и намаляване на въздействието върху околната среда. В частност на нефтопреработващ завод са реализирани следните проекти:

  • Изградена е нова съвременна Клаус инсталация (Газова сяра — 3), с което е осигурено пълно усвояване на отделяния в производствения процес.

  • Извършена е мащабна реконструкция на една от атмосферно вакумните инсталации за преработка на нефта АВД-1 — постигнато съответствие с най-добрите съвременни технологии в света и повишена ефективност на първична преработка, при намаляване на разходите на енергия (енергопотреблението се намали с 20%).

  • Изграден е и успешно пуснат в експлоатация нов факел за изгаряне на отработените газове с цел бездимно и безопасно изгаряне на емисии и минимизация на въздействие върху атмосферния въздух в прилежащите селища.

  • Нова инсталация Газова сяра — 4, предназначена за производство на висококачествени и екологично чисти продукти (сяра), позволи да намали вредните емисии до най-ниските нива в европейско нефтопреработване.

  • Съвременни системи за очистка на димни газове на печки за изгаряне на отпадъци са намалили годишните емисии на SOx - 3.5 пъти, NOx —2.3 пъти, прах —1.5 пъти. Ново оборудване на инсталация Каталитичен крекинг доведе до намаляване на емисии на катализаторен прах повече от 10 пъти.

В продължение на повече от 15 години ЛУКОЙЛ инвестира в социални и благотворителни проекти на територия на България, които развиват социална инфраструктура и подобряват качеството на живота.

Традиционно ЛУКОЙЛ подкрепя детски и учебни заведения. ЛУКОЙЛ съдейства в реконструкцията и модернизацията на 6 детски градини и 9 училища в общини Бургас и Камено, изградени са 3 детски и 5 спортни площадки в региона.

Предоставена е финансова подкрепа и на инициатива «Българската Коледа», която се проведе съвместно с фонда на Президент на България и Българска национална телевизия: в рамките на мащабна кампания за събиране на средства е закупено съвременно оборудване, което позволява да оказва качествена специализирана медицинска помощ на деца, която беше недостъпна в България преди това.

Стремейки се към насърчаване на здравословния начин на живота и спорт, Компанията финансира строителство на «Байк- парк», проект «Велосипеден град — модел на съвременна градска мобилност», проектиране на Конна база в град Бургас и други спортни проекти. Компания традиционно поддържа спортисти: 13- кратен шампион на България по баскетбол, женски баскетболен клуб «Нефтохимик 2010», волейболен клуб «Нефтохимик 2010», детско-юношески школи по баскетбол, волейбол и футбол в различни региони на страна. За развитието на масов и професионален спорт Спортна зала «Нефтохимик» е дарена на град Бургас.

С цел запазване на културно и духовно наследство на България и развитието на туристическия потенциал на страна Компанията осигурява финансова подкрепа на реконструкция на остров Св. Анастасия, на метоха на Патриарх Московски и на цяла Рус в София, възстановяване на централния храм на гр. Бургас «Св. Кирил и Методий», на Съюз на български артисти, Природозащитен център «Пода», Екозона «Вая», археологически разкопки на обекта «Аква Калиде Термополис» и други културно-исторически обекти. ЛУКОЙЛ съвместно с Балканско Атонско Сдружение подари част от мощите на Свети Георги Победоносец на Бургаска духовна среда. През 2012 година Компания подкрепи широкомащабен проект Дни на българската култура в Русия.

ВИЕ СЪЩО МОЖЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ОТ