Jас сум заинтересиран

Страница ке биде поново превземена после притисканjе на копче ОК.

ЛУКОИЛ во Република Македонија

На територијата на Република Македонија ЛУКОИЛ ја врши својата дејност преку компанијата — ќерка ЛУКОИЛ  Македонија ДОО Скопје.

ЛУКОИЛ ја започна својата дејност во Македонија на 17 август 2005 година, согласно Меморандумот за соработка потпишан меѓу Владата на Република Македонија и нафтената компанија ЛУКОИЛ.

Постојани клиенти на LUKOIL Macedonia LTD Skopje се Владата на РМ, Министерството за одборана, Министерството за внатрешни работи, амбасади, комерцијални банки, енергетски компании, претпријатија со странски капитал.

На крајот на 2015 година на територијата на Македонија работеа 27 бензински станици на ЛУКОИЛ. 

Присутност на  Компанијата

Компанија - ќеркаДејност
ЛУКОИЛ МАКЕДОНИJА ДООЕЛ СкопjеПермКрай_иконка_Сбыт-нефтепродуктов.jpg    Продажба на нафтени деривати

УШТЕ МОЖЕ ДА ВЕ ЗАИНТЕРЕСИРА