I'm interested in

The page will reload with new widgets as you request.

LUKOIL i Kongeriket Norge

I 2011 ble LUKOIL Overseas North Shelf AS (LUKOIL) det første russiske oljeselskapet som ble pre-kvalifisert som operatør på den norske kontinentalsokkel. Selskapet åpnet kontor i Oslo i 2012.
I 22. konsesjonsrunde ble LUKOIL i 2013 tildelt andeler i to lisenser – PL 708 og PL 719 – i den norske delen av Barentshavet. Etter leteboring i 2016 ble det gjort et mindre gassfunn i Soldogg-formasjonen i Nedre Karbon. Fordi funnet ble vurdert som ikke drivverdig, ble PL 708 tilbakelevert til norske myndigheter. 
I den etterfølgende 23. konsesjonsrunde i 2016 ble LUKOIL tildelt andeler i PL 858 ved Fedynsky-høyden.

Selskapets tilstedeværelsen

DatterselskapAktivitet
LUKOIL Overseas North Shelf AS 05_geological-exploration.png    Geologisk undersøking (sokkel)

PL 719

I juni 2013, i den 22. ordinære lisensrunden på norsk sokkel, ble LUKOIL deltaker i PL 719 i den norske delen av Barentshavet. PL 719 består av to blokker – 7321/8 og 7321/9 – i «Fingerdjupet»-bassenget vest i Barentshavet.

Partnere i prosjektet er LUKOIL – 30%, Centrica – 50% (Operatør), Aker BP - 20%.

Følgende studier har blitt gjennomført på PL 719: Prosessering og tolkning av 3D-seismikk, biostratigrafiske studier, petroleumssystem-analyse, evaluering av forkastningenes forseglingsevne. Lisensen ventes å foreta «drill or drop»-beslutning i juni 2018.

  • PL 858

    I den 23. lisensrunden på norsk sokkel i 2016 ble LUKOIL tildelt andeler i PL 858 ved Fedynsky-høyden i Barentshavet.
    Partnere i prosjektet er Aker BP – 30% (Operatør), LUKOIL – 20%, Statoil - 20%, Petoro - 20%.
    I 2017 ble det gjennomført prosessering og tolkning av seismiske data, geologiske studier og forberedelser til videre undersøkelser. Den første letebrønnen er planlagt i 2018.

DU KAN OGSÅ VÆRE INTERESSERT I