Mă interesează

Pagina se va reîncărca după ce veți apăsa tasta OK.

LUKOIL în Republica Moldova

SPA „LUKOIL” este prezentă pe piața sectorială a Republicii Moldova din anul 1995, iar astăzi este cea mai mare companie rusească care livrează combustibil și energie pe piața moldovenească.

Potrivit datelor pentru anul 2015, ponderea SPA „LUKOIL” pe piața de combustibil în Republica Moldova constituie pentru vânzări cu amănuntul 23,3%. Au fost create circa 1,1 mii locuri de muncă.

Vânzarea produselor petroliere are loc printr-o rețea de mai mult de 100 de stații PECO, 3 baze proprii de stocare a produselor petroliere și a unui terminal de gaze.

Principalele activități ale SPA „LUKOIL” în Republica Moldova sunt următoarele:

 • vânzarea en-gros a produselor petroliere, uleiurilor şi lubrifianţilor (POL): motorină, benzină, GPL, carburant turboreactor (singurul operator care efectuează buncărajul de combustibil pentru aviație pe piața Republicii Moldova) şi uleiuri;

 • vânzarea cu amănuntul a motorinei, benzinei, GPL și a gazelor naturale, precum şi a uleiurilor;

 • transportul, transbordarea și depozitarea POL;

 • prestarea serviciilor suplimentare (întreținere tehnică și spălare a automobilelor);

 • prestarea serviciilor auxiliare (comerț cu accesorii pentru automobile, puncte de fast-food).

La începutul activității sale comerciale, LUKOIL nu dispunea de stații PECO, stații de deservire auto și alte facilități de prestare a serviciilor. Însă, începând cu anul 1997, Compania a început dezvoltarea rețelei sale de vânzare cu amănuntul punând în funcțiune trei stații de alimentare și, din acel moment (şi anume de la 14 ianuarie 1997), LUKOIL a început vânzările cu amănuntul de produse petroliere în Republica Moldova. La sfârșitul anului 1999, reţeaua de vânzare cu amănuntul a companiei număra 11 staţii PECO. În 2000, Compania a început dezvoltarea globală a pieței de retail, ajungând la 27 de stații PECO şi 38 stații de alimentare. În perioada 2001—2006, au fost achiziţionate alte 45 de stații PECO. În anii următori, din cauza concurenței sporite, dar și pentru a menţine în continuare poziția de lider pe piața Republicii Moldova, extinderea reţelei de staţii PECO a fost realizată, în principal, prin închirierea staţiilor PECO în regiuni ale țării ce nu sunt acoperite de companie.

Prezenţa companiei

FilialăActivitate
"LUKOIL-Moldova" S.R.L.ПермКрай_иконка_Сбыт-нефтепродуктов.jpg    Vânzarea produselor petroliere

Din momentul înfiinţării sale, compania LUKOIL se implică activ în activități comunitare de natură socială, cum ar fi:

 • participare în finanțarea lucrărilor de reparații pentru reconstrucția monumentelor culturale și istorice: Catedrala din Chișinău, clădirea Mitropoliei Moldovei, mănăstirile Căpriana și Condrița, reconstrucția muzeului „A. Pușkin”, reconstrucția Memorialului Victoriei din mun. Chișinău şi din s. Şerpeni;

 • sprijin financiar pentru dezvoltarea educației și, în primul rând, sprijinul tineretului studios. De-a lungul activităţii sale, mai mulți ani la rând, Compania a cooperat cu Universitatea Tehnică din Moldova, oferind 12 burse personale pentru cei mai buni studenți, 2 burse personale pentru cei mai buni studenți de la ciclul doctorat și 2 burse personale pentru tinerii cercetători ştiinţifici în domeniul Economie și Management;

 • asistenţă financiară și materială destinată veteranilor Războiului pentru Apărarea Patriei, precum şi pensionarilor afectați de dezastre naturale, orfelinatelor și altor organizații publice;

 • sprijin în organizarea și finanțarea evenimentelor culturale în capitală și în alte localităţi: concerte, spectacole cu noi talente, festivaluri naționale de muzică, zile ale orașului;

 • asistenţă pentru reparaţia şi reconstrucţia a izvoarelor şi fântânilor;

 • finanțarea Ligii de fotbal de tineret din Republica Moldova, a Federației de baschet din Moldova.

Aplicând principiile de bază ale parteneriatului social, incluse în Codul social al companiei, cu scopul de a modela cultura corporativă unică, a constitui o echipă reunită și a crea o atmosferă caldă în cadrul acesteia, conducerea şi sindicatele companiei organizează în comun programe sociale pentru angajați, cum ar fi:

 • foi de odihnă în staţiuni de sănătate şi tabere pentru copii;

 • odihna angajaţilor şi a membrilor familiilor acestora la mare; evenimente sportive (olimpiade);

 • petreceri corporative cu ocazia Anului Nou, a Zilei Petrolistului şi a celebrării Zilei internaţionale a femeii pe 8 martie;

 • diverse ajutoare şi facilităţi pentru angajaţi.

Lukoil în Moldova se asociază pe deplin cu o atitudine respectuoasă faţă de mediul înconjurător, datorită următoarelor realizări:
Proprietățile ecologice îmbunătățite ale noilor tipuri de carburant pentru motoare „LUKOIL” (marca ECTO) asigură o reducere semnificativă a emisiilor de substanțe cancerigene, a compușilor cu sulf, azot și a altor substanțe nocive;

Grupul „LUKOIL” a stabilit producerea la scară industrială și comercializarea de combustibil diesel ecologic cu un conținut de sulf mai mic de 10 ppm (0,01 ‰), în conformitate cu standardul european EN-590:2004;

Dat fiind conținutul scăzut de sulf și de compuși aromatici în combustibilii LUKOIL EURO-5, emisia totală a gazelor de ardere în mediul înconjurător se reduce cu mai mult de 2 ori; emisiile de hidrocarburi aromatice policiclice cancerigene se reduc de 8 ori; emisiile de compuși cu azot se reduc de mai mult de 2 ori; emisiile de funingine se reduc de 1,5—2 ori.

În vederea protecţiei mediului înconjurător împotriva poluării, în cadrul bazelor petroliere ale companiei se iau măsuri de reducere a emisiilor în atmosferă: rezervoarele sunt dotate cu pontoane, supape de aerisire și alte accesorii. Pentru a preveni contaminarea apelor menajere, bazele petroliere și stațiile PECO sunt echipate cu instalaţii moderne de epurare.

Prin Decretul Nr.1864-VII din 7 decembrie 2015, Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, a decorat Societatea cu Răspundere Limitată „LUKOIL-Moldova” cu ordinul „Gloria Muncii” pentru meritele speciale ale acesteia în dezvoltarea pieței produselor petroliere în Republica Moldova şi contribuţia în asigurarea neîntreruptă cu combustibil a consumatorilor din ţară.

"LUKOIL-Moldova" S.R.L. este garantul securității energetice a țării și al asigurării unei livrări neîntrerupte de produse petroliere de calitate pe piață.

AR PUTEA SĂ VĂ INTERESEZE