Mă interesează

Pagina se va reîncărca după ce veți apăsa tasta OK.

SPA „LUKOIL” este prezentă pe piața României din anul 1998 şi astăzi Compania este reprezentată în toate segmentele sectorului energetic românesc: explorare geologică, rafinarea petrolului, livrări de petrol şi produse petroliere, reţea de staţii PECO, energie electrică regenerabilă.

SPA „LUKOIL” a devenit prima companie privată din Rusia care a deschis calea pentru investitori spre România — a achiziţionat un pachet de acţiuni al Rafinăriei de petrol S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. din or. Ploieşti.

Compania investește continuu în dezvoltarea afacerii sale și modernizarea capacităților de producție.

Acest lucru a permis sporirea semnificativă a capacităţii rafinăriei S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. şi aducerea adâncimii de rafinare a petrolului până la aproape 100%, stabilirea unor producţii noi (în special, a producției de lubrifianți) şi conformitatea cu cele mai înalte standarde europene, precum și asigurarea unor locuri de muncă stabile și a climatului social favorabil în regiune.

Prezenţa companiei

Filială
Activitate
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A.    Rafinarea petrolului
S.C. LUKOIL Romania S.R.L.    Vânzarea produselor petroliere
S.C. LUKOIL LUBRICANTS EAST EUROPE S.R.L.    Producţie de uleiuri
S.C. "LUKOIL ENERGY & GAS ROMANIA" S.R.L.    Электроэнерегетика

În februarie 2011, compania LUKOIL s-a alăturat proiectului de explorare şi exploatare a perimetrelor „Est Rapsodia (EX-29)” şi
„Trident (EX-30)” situate în sectorul românesc al Mării Negre. În anul 2012, în perimetre s-au efectuat studii seismice 3D în volum de 2 mii km.p. Din noiembrie 2014 până în octombrie 2015, LUKOIL împreună cu partenerii de proiect a implementat un program de forare care prevedea forarea a celor trei sonde de explorare (una în perimetrul “Est Rapsodia”, două în perimetrul “Trident”). În octombrie 2015, în rezultatul forării sondei de explorare Lira-1Х în structura marină Lira situată în perimetrul „Trident”, a fost descoperit un zăcământ mare de gaze. Programul de lucrări ulterioare include forarea în zăcământul Lira a unei sonde de evaluare, precum şi reprocesarea datelor seismice pentru a confirma dimensiunea descoperirii şi a preciza potențialul de hidrocarburi al acestuia.

În toate domeniile sale de activitate, compania urmărește să promoveze dezvoltarea socio-economică și implementează o varietate de proiecte caritabile și sociale.

  • În 2011, compania a participat activ la crearea primului centru din România de diagnosticare și tratare a cancerului limfatic la copii. În cadrul acțiunii de caritate „Fii aproape de LUKOIL și salvează vieți”, s-a oferit sprijin financiar Clinicii de Oncologie Pediatrică „Louis Ţurcanu” din Timișoara. De asemenea, s-a acordat sprijin Asociaţiei Nicolae Bălcescu, care se ocupă de îngrijirea copiilor bolnavi de cancer.

  • Se acordă o atenție deosebită sprijinului în domeniul educației. În cadrul Universităţii Petrol și Gaze din Ploiești au fost stabilite burse, finanțate de SPA „LUKOIL”.

  • Compania a fost sponsorul principal al unui dintre cei mai cunoscuți sportivi din România, Mihai Leu (fost campion al României la raliu și fost campion mondial la box).

  • S-a oferit sponsorizare clubului de fotbal RAPID (unul dintre cele mai bune cluburi de fotbal din România).

  • Compania alocă fonduri pentru lichidarea urmărilor dezastrelor naturale. 

  • Sunt alocate în mod regulat fonduri pentru organizarea proiectelor culturale și educaționale.

Conservarea mediului înconjurător constituie o prioritate a SPA „LUKOIL”. Modernizarea continuă a rafinăriei permite reducerea emisiilor și îmbunătățirea eficienței energetice. În 2013, a fost prima companie din România care și-a îndeplinit obligațiile cu privire la ecologizarea iazurilor de decantare istorice. Din cele cinci iazuri de decantare, cu o suprafață de 8 ha, au fost prelucrate mai mult de 450 000 de metri cubi de reziduuri de petrol. Costul total al lucrărilor a constituit 38,5 milioane de dolari.

Compania acordă sprijin pentru o serie de inițiative comunitare de promovare a unei atitudini responsabile față de mediul înconjurător:

  • Plantarea arborilor la fosta gunoişte din Ploiești, în colaborare cu Clubul Rotary, primăria or. Ploiești și Departamentul de Silvicultură, a permis transformarea orașului.

  • Compania a acordat sprijin Proiectului naţional „ECO-ATITUDINE” lansat oficial la 29 aprilie 2015 de către Ministrul Mediului, dna Graţiela Gavrilescu. În cadrul unei campanii de informare la scară largă, s-au realizat activităţi de educație și instruire în domeniul mediului pentru mai mult de 120 000 elevi, studenți, părinți și profesori din România.

  • „Gândește verde, gândeşte curat!” — Proiect de mediu pentru judeţul Prahova organizat de Agenția pentru Protecția Mediului pentru 13 licee și școli din Ploiești.

AR PUTEA SĂ VĂ INTERESEZE